Zuild

Zuild är ett litet verktyg för att skapa ZIP- och JAR-filer med skriptfiler. Alla JAR-filer på denna sajten är skapades med Zuild (denna version eller en tidigare).

Version: 2.0
Språk: Engelska
Systemkrav: Java 1.2
Start-kommando:
java Zuild script_file
Ladda ner: Zuild.java (20 kB)

Zuild är från version 2 öppen källkod och distribueras under GNU GPL. Ladda ner källkoden från länken ovan eller hämta kompilerad version.

Nyheter

2006-01-22: Version 2.0 släppt! Zuild har fått fullt stöd för jokertecken (enkla reguljära uttryck) och har blivit öppen källkod. Skriptsyntaxen har ändrats på ett par detaljer.

Att skriva Zuild-skript

Skriptfilen är en textfil utan formatering med valfritt antal rader. På varje rad kan du skriva ett kommando. De olika typerna av kommando förklaras nedan.

Tomma rader ignoreras. Rader som börjar med ; (semikolon) är kommentarsrader. De ignoreras alltså också av Zuild.

Det första du behöver göra i en Zuild skriptfil är att ange källa och destination. Källan är en katalog och destination är en zip-fil. Syntaxen för destination är:

target;level

Exempel:

C:\Java\Zuild2\src.jar;9

Detta påbörjar en ny zip- eller jar-fil. target är sökvägen och namnet på den zip- eller jar-fil som ska skrivas. OBS: Om filen redan finns kommer den skrivas över! Om det är en jar-fil, kommer ett minimalt jar-manifest att skrivas till filen. level är kompressionsgraden från 0 (ingen kompression) till 9 (max kompression). För att aktivera lagringsmetoden store, ange -1.

Källkatalog specificeras genom att ange den absoluta sökvägen till katalogen. Exempel:

C:\Java

Kommandot sätter den katalog som man ska lägga till filer från (i exemplet C:\Java). Katalogen i sig själv kommer inte att läggas till i arkivet. Observera att detta måste vara en absolut sökväg; alltså en sökväg som går ändå upp till och med rotkatalogen.

Syntaxen för att lägga till filer är:

[relative_path\]file_or_group

Exempel:

Zuild.class
*.java
images\?.png

Detta kommando lägger till en eller flera filer från källkatalogen. relative_path anges om filen eller filerna inte ligger direkt i den källkatalog man har angett. Observera att detta måste vara en relativ sökväg. file_or_group kan vara något av följande:

En liten men komplett skriptfil kan se ut så här:

; Example
C:\Java
C:\Archives\zuild.zip
Zuild2\Zuild.class
Zuild2\*.java