Pers kmTid

Pers kmTid är ett litet Java-program för mobila enheter (t ex mobiltelefoner) för att räkna ut kilometertid. Man anger tid och längd så räknar programmet ut kilometertiden i minuter och sekunder. Programmet är freeware, alltså gratis att använda.

Version: 1.0
Språk: Svenska
Systemkrav: J2ME MIDP 1.0
Installerad storlek: 2 kB

Installation

Mata in adressen javasoftware.perholmberg.net/wap i enheten där du vill installera Pers kmTid. På denna sida, välj "Installera Pers kmTid".

Om du läser detta från enheten som du vill köra på, installera här.

Minimanual

Gå till första textfältet och mata in tiden i timmar, minuter och sekunder enligt formatet hmmss. Timmar kan utelämnas om tiden är mindre än en timme. Gå till andra textfältet och mata in längden i meter. Kilometertiden visas nedanför. Inmatningar görs utan kolon, mellanslag eller liknande.