Java-FAQ

Vad är Java?

Java är ett plattformsoberoende programmeringspråk. Program skrivna i Java kan köras på alla moderna plattformar t ex Windows, Mac, Linux och eComStation.

Vilka varianter finns av Java?

Programmen på Per Holmberg's Java Software använder standard edition om inget annat anges.

Vad behöver jag för att köra java-program?

För att köra java-program behöver du en Javatolk (JRE, Java runtime på engelska) till ditt operativsystem.

Du kan ladda ner Suns Javatolk från den officiella webbplatsen för Java.

Det kan vara förvirrande att en tolk finns i flera utgåvor. En god regel är dock att välja den som är minst i megabyte räknat. För det första: du behöver bara en runtime (tolk), inte ett utvecklingspaket (förkortat SDK), som är för utveckling av Java-program. Det finns något som kallas "internationell" version; detta ger bara massa extra onödiga megabyte såvida du inte har program med specialtecken typ kinesiska. Svenska specialtecken, dvs åäö fungerar utmärkt med den engelska standardversionen.

Hur startar jag ett java-program?

Om du använder Windows och java-programmet distribueras som en .jar-fil kan du ofta starta programmet genom att dubbelklicka på jar-filen.

För att köra ett JAR-program (ett java-program som distribueras i form av en fil med ändelsen .jar) från ett konsolfönster skriver du:

java -jar jar-fil

För vissa Java-program behöver du skriva en längre variant:

java -cp jar-fil klassnamn

... där klassnamn är någonting som du hittar i dokumentationen för respektive Java-program. För Java-versioner upp till 1.1.8 använder du jre -cp jar-fil klassnamn istället.

För att köra ett program som består av en eller många synliga class-filer; skriv enligt syntaxen:

java klassnamn

Klassnamnet är namnet på klassfilen utan ".class"-ändelsen. Observera att gemener och versaler måste vara korrekt. Om du använder en Javatolk t o m version 1.1 använder du syntaxen jre -cp . klassnamn istället. "cp" är en förkortning och av classpath och förklarar för tolken var den ska leta upp koden som ska köras. "-cp ." betyder således att den ska leta i den aktiva katalogen.

Det finns andra Javatolkar som använder en annan syntax. För Microsofts gamla Javatolk inkluderad i IE ersätter du jre -cp med jview /cp.

Du använder ett kommando från ovan när du skapar en genväg på ditt skrivbord. När man använder java så visas alltid ett konsolfönster. Om Java-programmet är grafiskt och du inte vill att konsolfönstret ska visas när programmet körs, ersätt java med javaw.

Hur associerar jag filer till Java-program i Windows XP?

Med associering menar jag att en fil av en viss typ öppnas i ett avsett program när man dubbelklickar på filen. På grund av att Javaprogram inte är självständiga program utan måste köras genom Javatolken är det lite knepigare att associera filtyper till Javaprogram jämfört med andra program. Men det är inga större problem, så här gör du:

Öppna Utforskaren. På Verktyg-menyn, välj Mappalternativ... . Byt till fliken Filtyper.

Om filändelsen du vill associera inte finns listan, klicka på knappen Nytt. Dialogrutan Skapa nytt tillägg kommer upp. Skriv in den filnamnsändelse du vill skapa en association för i textrutan och välj OK.

[Skärmdump på dialogrutan Skapa nytt tillägg]

Markera filtypen/filändelsen i listan och klicka på knappen Avancerat.

Du ska nu ha dialogrutan Redigera filtyp framför dig. Om du har en åtgärd som heter open, markera den och välj Redigera.... Om åtgärden inte finns välj Ny....

Under Åtgärd ska det stå open . Under Program för att utföra åtgärden ska du skriva in följande:

javaw.exe -jar "Sökväg-till-jar-fil" "%1"

Exempel:
javaw.exe -jar "C:\Program\AnyOSSplits\anyossplits.jar" "%1"

[Skärmdump på dialogrutan Ny åtgärd]

Acceptera med OK. Om du vill kan du ange en beskrivning av filtypen i översta textfältet. Ikonen som visas för aktuell filtyp kan du också ändra från denna dialogruta. Avsluta med att stänga dialogrutorna med OK och OK. Klart.

[Skärmdump på dialogrutan Redigera filtyp]

Vad är Swing?

Swing är en samling av grafiska gränssnittskomponenter som är gjorda för att fungera likadant på alla plattformar. Swing är helt skrivet i Java.

"Motsatsen" till Swing är AWT, där de grafiska gränssnittskomponenterna inbyggda i operativsystemet används. AWT är det "gamla sättet" att skapa grafiska användargränssnitt i Java. På grund av att AWT använder operativsystems komponenter så finns det i AWT bara de komponenter som existerar i alla operativsystem, vilket är en stor begränsning. Vissa människor anser att AWT är långsamt också. På dessa anledningar skapades Swing, det "nya sättet" att göra användargränssnitt för java-program. Swing är inkluderat i standardtolken från Java version 1.2.

Swing har en funktion som gör att man kan byta utseende och "känsla" (look and feel). Vissa java-program låter dig enkelt ändra till ett annat utseende än det som är standard.

En del av programmen på denna webbplats kan man ändra utseendet på med hjälp av min komponent LAFLoader.

Vad menas med Java2?

Java2 betyder inte Java version 2 utan är i versionsammanhang en benämning för Java version 1.2 och senare.