AnyOSUnzip

AnyOSUnzip är ett enkelt men kraftfullt program för att packa upp zip-filer. Programmet finns på svenska.

Version: 1.0
Språk: Svenska/Engelska
Systemkrav: JRE 1.4 eller senare
Start-kommando:
java -jar anyosunzip.jar [file]
Ladda ner: anyosunzip.jar (40 kB)

AnyOSUnzip är en delmängd av AnyOSZip.

Vad är nytt?

2005-07-17: Version 1.0 släppt! Denna version är baserad på AnyOSZip 4.0.