AnyOSSplits

AnyOSSplits är ett program för analys av sträcktider. Programmet är freeware, det är alltså gratis att använda.

Version: 2.1
Språk: Svenska/Engelska
Systemkrav: Java 1.4
Ladda ner: anyossplits.jar (150 kB)

Vad är det?

AnyOSSplits låter dig behandla och analysera sträcktider, främst från orienteringstävlingar. Du får enkelt in sträcktidsdatan i programmet med importfunktionen. I huvudfönstret ser du linjediagram och statistikpanel. I linjediagrammet ser du tydligt vilken löpare som bommat på vilken sträcka. Du ser ställningen mellan löpare efter ett visst antal sträckor och hur många minuter en löpare är efter ledaren. I statistikpanelen ser du vem som hade bäst sträcktid på en viss sträcka, hur många sträcksegrar en viss löpare har med mera. Istället för diagram kan du visa tiderna som en tabell med uppgifter som sträckplacering och tid efter. Tabellen kan du även skriva ut stiligt formaterad eller exportera den (X)HTML. Genom att ge den totala banlängden till programmet kan det gissa längden på varje sträcka. Med den dubbla, kraftfulla urvalsfunktionen kan du välja både vilka löpare som ska räknas med i statistiken och vilka av dem som ska visas på skärmen. Det flexibla, revolutionerade dokumentetgränssnittet gör att du kan ha flera dokument öppna samtidigt precis på det sätt du vill.

Du ser hur programmet ser ut på dessa skärmdumpar.

Senaste versionen

Senaste versionen är 2.1 som släpptes 2005-12-10. Denna version introducerade bland annat ett XML-baserat filformat (filer skapade med äldre versioner kan dock fortfarande läsas).

Installation

Ladda ner och spara programfilen (.jar) på valfri plats. Om du har Java rätt installerat är det bara att dubbelklicka på jar-filen (Windows) så startar programmet.

Så importerar du sträcktider

Du importerar tiderna från tävlingsarrangörens vanliga webbplats. Programmet förväntar sig "SportIdent-formatet". Gå till webbsidan med sträcktiderna. Leta upp klassen du vill importera. Markera från första till sista löparen (obs: detta steg viktigt!). Välj att kopiera det markerade. Byt sedan till AnyOSSplits. Tryck på import-knappen. Klart! Du ska få upp diagram samt bli frågad om ett par kompletterande uppgifter.

Om importeringen misslyckas eller blir felaktig: Kontrollera att du markerat rätt i webbläsaren. Om du gjort det rätt, testa att plocka bort felstämplingar och dylikt. Det gör du i valfri textredigerare/ordbehandlare.